Peralatan Pemulihan Tarian Dabus  

Posted in


Permainan dabus tradisional yang mempunyai unsur-unsur ritual ini tidak dapat dipisahkan dengan jampi serapah. Bagi memperkuatkan keberkesanan jampi serapah ini beberapa peralatan dan bahan yang digunakan di dalam perubatan tradisional adalah diperlukan.


Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti berikut:-
  1. Kemiyan
  2. Bertih
  3. Beras Kunyit
  4. Tepung Tawar
  5. Air Penawar Bisa (Pemulih)

Kemiyan:

Kemiyan amat penting di dalam segala upacara atau majlis yang berkaitan dengan perubatan tradisional. Kemiyan ini dibakar di dalam sebuah bekas khas yang disebut perasap. Sebelum permainan dabus dimulakan, kemiyan diasapkan di sekeliling gelanggang.

Kemiyan ini jaga digunakan bagi mengasap peralatan-peralatan persembahan seperti anak dabus dan penari-penari sebelum mereka masuk ke gelanggang.

Bertih Dan Beras Kunyit:


Bahan-bahan ini digunakan untuk menabur dan menyiram seluruh gelanggang dan kawasan sekelilingnya bagi menjauhkan dari segala gangguan yang tidak diingini.

Tepung Tawar:

Air tepung tawar direnjis sepertimana menabur bertih dan beras kunyit. Perenjis air tepung tawar ini terdiri daripada daun-daun pilihan seperti daun kabung, daun sepulih, daun setawar daun sambar dan daun ati-ati hitam. Daun-daun ini dirangkaikan dalam satu ikatan sebesar ibu jari dan direndamkan di dalam sebuah mangkuk yang berisi air.

Daun-daun itu dipilih berdasarkan kepada sumpahan daun itu sendiri. Umpamanya daun sepulih bertindak sebagai pemulih, daun setawar sebagai penawar dan daun kabung serta daun sambar adalah sumpahan bagi makhluk halus.

Air Penawar Bisa:


Air penawar bisa pula penting bagi membasuh luka-luka dan menawarkan bisa-bisa besi pada lengan penari-penari akibat tikaman anak-anak dabus. Campuran bahan-bahan air penawar bisa ini terdiri daripada hirisan umbut pisang, daun setawar yang diramas, daun sireh serta hirisan batang serai. Seperti bahan-bahan lain, air penawar bisa ini juga dijampi.